Historie českého skla

České sklo patří k nejvýznamějším produktům České republiky a je známé po celém světě.Kvalita českého skla je nejvyšší možná kterou lze ve světě najít.Je to dáno hlavně nepřerušenou tradicí tohoto řemesla která z něj vytvořila uměleckou dokonalost.Do mnoha z našich skláren si můžete osobně zajít a vyzkoušet si jaké je to být sklářem.

První dochované záznamy o výrobě skla na našem území pochází z konce třináctého století, kdy vznikly první české sklárny.O půl století později bylo české sklo i přes svou cenu součástí příbytků šlechty i měšťanstva.Již v gotice bylo známo pro svou čistotu.Barokní ryté sklo bylo exkluzivním vybavením panovnických rezidencí i důležitých mešťanských domů.Od osmnáctého století navíc čeští skláři zhotovovali do panovnických sídel i ozdobné lustry z broušeného skla.k největším světovým přínosům českých sklářů bezpochyby patří tavba modrého kobaltového skla a vynález českého křišťálového skla.Koncem devatenáctého století už čeští skláři sklízeli díky svým tvůrčím metodam po celém světě jedno ocenění za druhým.