Keramika Maříž

KeramikaPod názvem Maříž se skrývá dílna produkující originální keramiku.Je celoživotním dílem malíře Kryštofa Trubáčka, který vyráběl keramické výrobky již v sedmdesátých letech dvacátého století.Chvíli po revoluci objevil Kryštof opuštěnou a rozpadlou vesnici Maříž na Česko-Rakouzských hranicích.Ten, hledajíce větší prostory pro svou tvorbu se zde usadil a o rok později založil firmu Maříž, autorská originální keramika.Do vesnice byli zváni jeho přátelé, spolužáci a další umělci.Díky nim vesnice zase po čase obživla.Kryštof v Maříži založil a vedl výtvarnou školu.Díky své vysoké výtvarné kvalitě se brzy Mařížská keramika stala známou.Originalitu a pestrost každého kusu keramiky zajišťuje spolupráce s desítkami umělců.Po smrti Kryštofa Trubáčka pokračuje v jeho práci a vede dílnu jeho manželka a několik malířek a hnčířek.